Pod panele

Prezentowane poniżej zestawienia ułatwią wybór środków najodpowiedniejszych dla Państwa potrzeb:

Przygotowanie podłoża

Kleje

 

Preparaty wzmacniające podłoże:

Primer EP
Prosfas

Eporip Turbo

Grunty:

Eco Prim T

Zaprawy naprawcze:

Planipatch

Wylewki samopoziomujące:

Ultraplan Eco
Ultraplan Maxi
Fiberplan

Kleje:

Ultrabond P902 2K
Ultrabond Eco P909 2K
Ultrabond P990 1K
Adesilex PA
Adesilex LC/RP

Ściereczki czyszczące:

Cleaner H
Cleaner L

Primer EP

Primer EP

Dwuskładnikowy preparat epoksydowy, zawierający rozpuszczalniki, do wzmacniania i uszczelniania podkładów i posadzek przemysłowych.

Zakres zastosowania:
Wzmacnia pylące i kruche podkłady cementowe, masy cementowe, podkłady anhydrytowe, podłogi ogrzewane i podłoża gipsowe. Służy do izolacji przeciwwilgociowej podkładów narażonych na wilgoć. Jest środkiem impregnującym i zapobiegającym pyleniu się podkładów w obiektach przemysłowych, garażach, na rampach itp. W przypadku, gdy po zastosowaniu środka Primer EP przewidziane jest wyrównanie (szpachlowanie) podkładu, warstwę naniesionego Primer EP należy posypać piaskiem kwarcowym w celu poprawienia przyczepności. Podkłady powinny być suche, czyste, pozbawione tłustych plam i pozbawione części luźno związanych. Przed zastosowaniem należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę.

Dane techniczne:
Czas schnięcia: 24 godziny w zależności od porowatości
Konsystencja: płynna
Kolor: bezbarwny
Zapalność: tak
Temperatura stosowania: od +10°C do +40°C
Czas przerabiania: 4-5 godzin
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 1:1
Przechowywanie: 24 miesiące
Nakładanie: wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

Zużycie:
0,5-0,7 kg/m2
(15-20 g/mb - szczeliny o głębokości 10 mm).

Opakowania:
pojemniki 5+5 kg


do góry
Prosfas

Prosfas

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie silikatów, przeznaczony do wzmacniania podłoży cementowych.

Zakres zastosowania:
Do wzmacniania chłonnych podkładów cementowych o słabej strukturze oraz utwardzania niespójnych powierzchni, mających tendencje do rozwarstwiania. Podczas stosowania nie należy dopuszczać do tworzenia się kałuż. W przypadku ich powstania posypać suchym piaskiem kwarcowym. Prosfas powinien być stosowany na oczyszczonych, suchych i zabezpieczonych przed dostępem wilgoci podłożach, wewnątrz pomieszczeń. W przypadku wzmacniania podłoży przed montażem posadzek drewnianych do przyklejania parkietu powinny być stosowane kleje: Ultrabond P902 2K, Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K, Ultrabond Eco S955 1K lub Adesilex PA.

Dane techniczne:
Czas schnięcia: według chłonności podłoża
Konsystencja: płynna
Kolor: bezbarwny
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Przechowywanie: 24 miesiące
Chronić przed mrozem
Nakładanie: wałkiem, pędzlem lub poprzez spryskiwanie


Zużycie:
0,5-0,7 kg/m2

Opakowania:
pojemniki 25 kg


do góry
Eporip Turbo

Eporip Turbo

Bardzo szybko twardniejący, dwuskładnikowy klej na bazie żywicy poliestrowej do zespalania rys w podkładach i wykonywania drobnych napraw.

Zakres zastosowania:

  • Naprawa pęknięć w podłożach mineralnych;
  • Jako zaprawa do szybkiej naprawy małych ubytków - po dodaniu suchego piasku kwarcowego;
  • Jako szybki klej do betonu, ceramiki, metalu.

Dane techniczne:
Konsystencja: składnik A: płynna masa; składnik B: płynna masa
Kolor: składnik A: szary; składnik B: biały
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 500:8
Palność: tak
Zakres temperatur stosowania: od +5°C do +30°C
Czas wiązania: 20-30 minut
Maksymalny czas użytkowania: około 7 minut
Przechowywanie: 12 miesięcy
Nakładanie: pędzlem, pacą lub wlewanie

Zużycie:
zależne od nierówności podłoża oraz od stosowanej metody nakładania

Opakowania:
puszki metalowe 508g (Część A: 500g; część B: 8g)

 


do góry
Eco Prim T

Eco Prim T

Akrylowa, bezrozpuszczalnikowa emulsja gruntująca, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), do podłoży chłonnych i niechłonnych.

Zakres zastosowania:
Gruntowanie wszystkich odpornych na wilgoć, chłonnych i niechłonnych podłoży, takich jak: podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, asfalt lany, lastryko, podłogi drewniane oraz płyty wiórowe, przed nanoszeniem produktów cementowych. Podłoża, na które jest aplikowany preparat Eco Prim T powinny być suche, czyste, pozbawione wszelkich powłok typu farby, lakiery oraz oczyszczone z wszelkich luźno związanych fragmentów podłoża.

Dane techniczne:
Konsystencja: płynna
Kolor: biały
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +5C do +40C
Czas schnięcia: uzależniony od chłonności podłoża
EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja
Przechowywanie: 24 miesiące, chronić przed mrozem
Nakładanie: wałkiem lub pędzlem

Zużycie:
0,1 - 0,2 kg/m2

Opakowania:
Pojemniki 20 i 5kg


do góry
Planipatch

Planipatch

Cementowa, bardzo szybkowiążąca, tiksotropowa zaprawa wyrównująca i wygładzająca o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych w warstwach o grubości od 0 do 10 mm. 

Zakres zastosowania:
Wyrównywanie podłoży wewnątrz budynków pod warunkiem, że są czyste i nie poddawane ciągłemu działaniu wilgoci, jak na przykład:

  • płyty i ściany betonowe, mury, podkłady cementowe, itp.;
  • istniejące posadzki i ściany z okładzinami ceramicznymi, lastryko lub z kamienia naturalnego.

Zaprawa Planipatch jest szczególnie polecana, gdy wymagana jest bardzo gładka warstwa wykończeniowa. W celu zwiększenia przyczepności — do Planipatch można dodać Latex Plus.

Dane techniczne:
Konsystencja: drobnoziarnisty proszek
Kolor: szary
Czas przerabiania: około 10 minut
Czas wiązania: około 25 minut
Ruch pieszy: po 2 godzinach
Czas oczekiwania przed rozpoczęciem montażu okładzin: 4-6 godzin
Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
Proporcje mieszania: 25-27 części wody na 100 części Planipatch
EMICODE: EC1 Plus — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 12 miesięcy
Nakładanie: płaską pacą.

Zużycie:
1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy.

Opakowania:
worki 25 kg


do góry
Ultraplan Eco

Ultraplan Eco

Samopoziomująca, szybkowiążąca i szybkoschnąca cementowa masa szpachlowa do podłoży, charakteryzująca się bardzo niską emisją lotnych substancji organicznych (VOC), do stosowania w warstwach od 1 do 10 mm.

Zastosowanie:
Do wyrównywania istniejących i nowych podłoży wewnątrz budynków - pod warunkiem, że nie są narażone na działanie wilgoci - również w miejscach narażonych na duże obciążenia i intensywny ruch. Na warstwie Ultraplan Eco można przyklejać wszelkiego rodzaju okładziny, takie jak: płytki ceramiczne, kamień naturalny, posadzki drewniane, PVC, linoleum, wykładziny tekstylne itp. Ultraplan Eco może być wylewany na podłoże ręcznie lub przy użyciu pompy tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej grubości warstwy, tzn. 10 mm. Nadaje się do stosowania na podkładach z ogrzewaniem podłogowym. Przy układaniu okładzin drewnianych minimalna grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 3 mm. Ultraplan Eco może być stosowany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Dane techniczne:
Maksymalny czas użytkowania: 20-30 minut
Grubość nakładanej warstwy: od 1 do 10 mm
Obciążenie ruchem pieszym: po około 3 godzinach
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: 12 godzin (24 godziny dla podłóg drewnianych)
Kolor: szary
Nakładanie: wylewanie ręczne lub pompą (rozprowadzanie raklą)
EMICODE: EC1PLUS R — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 12 miesięcy

Zużycie:
1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Opakowania:
worki 23 kg


do góry
Ultraplan Maxi

Ultraplan Maxi

Masa samopoziomująca o bardzo krótkim czasie schnięcia, do stosowania w warstwach o grubości od 3 do 30 mm.

Zakres zastosowania:
Wyrównywanie nowych i istniejących podłoży wewnątrz budynków w celu uzyskania warstw o równej powierzchni i wysokiej wytrzymałości mechanicznej, pod wszystkie rodzaje posadzek, wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na intensywny ruch. Podłoże pod warstwy z Ultraplan Maxi powinno być suche, czyste, odkurzone, zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci oraz zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym. Zaprawę powinno się nanosić w warstwach od 3 do 30 mm w jednym cyklu. Może być stosowany na podkładach z ogrzewaniem podłogowym.

Dane techniczne:
Maksymalny czas użytkowania: 30-40 minut
Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 30 mm
Obciążenie ruchem pieszym: po około 3 godzinach
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: 24-72 godz., zależnie od grubości warstwy i temperatury
Kolor: szary
Nakładanie: pacą, raklą lub pompą
EMICODE: EC1PLUS R — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 12 miesięcy

Zużycie:
1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Opakowania:
worki 25 kg


do góry

Fiberplan

Fiberplan

Zaprawa samopoziomująca wzmocniona włóknami, o superszybkim czasie schnięcia, do stosowania w warstwach od 3 do 10 mm.

Zakres zastosowania:
Fiberplan jest przeznaczony do wyrównywania i wygładzania nowych i już eksploatowanych powierzchni posadzek drewnianych i drewnopochodnych pod warunkiem, że są dobrze umocowane do podłoża i odpowiednio wytrzymałe. Fiberplan może być stosowany na powierzchniach wykonanych zarówno z desek, płyty wiórowej, sklejki, płyt OSB i parkietu, jak i podłoży cementowych, lastryko, starych okładzin ceramicznych czy z kamienia naturalnego. Fiberplan może być stosowany w miejscach narażonych na intensywny ruch oraz na podkładach z ogrzewaniem podłogowym. Masy nie należy stosować na zewnętrz budynków. Podłoża drewniane przed zastosowaniem masy Fiberplan powinny być zagruntowane preparatem Eco Prim T. Wszystkie rodzaje podłoży powinny być stabilne, suche i oczyszczone, zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża.

Dane techniczne:
Maksymalny czas użytkowania: 20-30 minut
Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 10 mm
Obciążenie ruchem pieszym: po 3 godzinach
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: 12-24 godzin
Kolor: szary
Nakładanie: pacą
EMICODE: EC1PLUS R — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 12 miesięcy

Zużycie:
1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Opakowania:
worki 25 kg


do góry
Ultrabond P902 2K

Ultrabond P902 2K

Dwuskładnikowy, epoksy-poliuretanowy, odporny na ścinanie klej do montażu parkietu wszystkich rodzajów i formatów . 

Zakres zastosowania:
Dwuskładnikowy klej epoksy-poliuretanowy do montażu wszystkich rodzajów parkietów na zgodnych z normami chłonnych i nienasiąkliwych podłożach (również na podłożach ogrzewanych). Ze względu na podwyższoną przyczepność znajduje też zastosowanie do klejenia parkietu na ceramice, marmurze, płytkach i metalu. 

Dane techniczne:

Kolor: składnik A: ciemnobrązowy lub bezowy, składnik B: zielonoszary
Proporcje mieszania: A:B = 9:1
Temperatura stosowania: od +10°C do +30°C
Czas schnięcia otwartego: ok. 1 godziny
Czas przerabiania: ok. 60-70 minut
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach
Szlifowanie: 24 godzinach
Przechowywanie: 12 miesięcy

Zużycie:
1,0-1,5 kg/m 2  — w zależności od zastosowanej pacy i rodzaju podłoża.

Opakowania:
pojemniki 10 kg (składnik A: 9 kg, składnik B: 1 kg).


do góry
Ultrabond Eco P909 2K

Ultrabond Eco P909 2K

Ultrabond Eco P909 2K jest dwuskładnikowym, bezwodnym i bezrozpuszczalnikowym klejem o bardzo niskim poziomie emisji lotnych zwiazków organicznych (EMICODE EC1R). Składnik A jest polimerem poliuretanowym, a składnik B jest ciekłym utwardzaczem. Po zmieszaniu obu składników, otrzymuje się jednokolorową masę, dającą się łatwo nanosić za pomocą szpachelki zębatej oraz doskonale zachowująca jej wzór. Po utwardzeniu (około 24 godzin w temperaturze pokojowej) w wyniku reakcji chemicznej, Ultrabond Eco P909 2K staje się mocną emulsją o wysokiej przyczepności do wszystkich rodzajów podłoży, również tych, które nie są chłonne.

Zakres zastosowania:
2-składnikowy, poliuretanowy klej przeznaczony jest do klejenia elementów parkietu mozaikowego, litego parkietu lamelowego, litych elementów parkietu na pióro-wpust, prefabrykowanych desek drewnianych, elementów parkietu wielowarstwowego i wszystkich rodzajów drewna i prefabrykatów drewnianych na podłożach cementowych, już istniejących podłogach wykonanych z płytek ceramicznych, marmuru, lastryko, istniejących podłogach drewnianych, podkładach anhydrytowych oraz na ogrzewaniu podłogowym.

Dane techniczne:
Kolor: składnik A: ochra, składnik B: ciemnobrązowy
Proporcje mieszania: A:B = 9:1
Temperatura stosowania: od +10°C do +30°C
Czas schnięcia otwartego: ok. 1 godziny
Czas przerabiania: ok. 30-40 minut
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach
Szlifowanie: po 3 dniach
Przechowywanie: 12 miesięcy

 
Opakowania:
pojemniki 10kg (składnik A: 9kg, składnik B: 1kg)


do góry
Ultrabond P990 1K

Ultrabond P990 1K

Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, gotowy do użycia elastyczny klej poliuretanowy do wszystkich rodzajów parkietu, charakteryzujący się bardzo niską emisją lotnych substancji organicznych (VOC).

Zakres zastosowania:
Elastyczny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy do montażu wszystkich rodzajów parkietów (również do drewna egzotycznego) i laminatów na podłożach chłonnych i nienasiąkliwych wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na podwyższoną przyczepność może być stosowany do klejenia parkietu na ceramice, marmurze i podłożach drewnopochodnych (po zeszlifowaniu powierzchni) — bez gruntowania.

Dane techniczne:
Konsystencja: kremowa pasta
Kolor: beżowy i brązowy
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +10°C do +35°C
Czas schnięcia otwartego: 110 minut
Ruch pieszy: po 12 godzinach
EMICODE: EC1 R — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 12 miesięcy
Nakładanie: pacą zębatą

Zużycie:
0,8-1,0 kg/m2

Opakowania:
7 i 15 kg w workach z folii aluminiowej, znajdujących się w wiaderkach. Kartony zawierające 20 aluminiowych kiełbasek po 600 ml.


do góry
Adesilex PA

Adesilex PA

Jednoskładnikowy klej na bazie żywic syntetycznych, w dyspersji alkoholu, do montażu parkietu. 

Zakres zastosowania:
Adesilex PA stosowany do mocowania parkietu lamelowego, mozaiki, płyt parkietowych oraz wszelkiego rodzaju drewnanych listewek, parkietu prefabrykowanego w formie małych płytek. na jastrychach anhydrytowych, asfalcie, jastrychach cementowych, podłożach drewnianych, płytach wiórowych, płytach laminowanych, podłogach ogrzewanych oraz na jastrychach Mapecem. 

Dane techniczne:
Konsystencja: łatwo rozprowadzalna pasta
Kolor: beżowy.
Palność: palny
Temperatura stosowania: od +10°C do +30°C.
Czas schnięcia otwartego: 10-20 minut.
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 - 72 godzinach 
Szlifowanie: po przynajmniej 48-72 godzinach
Przechowywanie: 12 miesięcy
 
Zużycie:
0,6-1,2 kg/m2 — uzależnione od rodzaju podłoża, spodniej strony parkietu i użytej szpachli
 
Opakowania:
W puszkach 16 i 5 kg


do góry
Adesilex LC/RP

Adesilex LC/RP

Szybkowiążący, bezrozpuszcalnikowy klej w wodnej dyspersji z niską zawartością wody do posadzek z drewna (mozaiki, parkiety, kostka drewniana).

Zakres zastosowania:
Do układania parkietu tradycyjnego, gotowego parkietu dwu- i trójwarstwowego nielakierowanego, płyt parkietowych, mozaiki parkietowej oraz klepki parkietowej o wymiarach do 22 mm — na podkładach centymetrowych oraz podłożach drewnianych i drewnopochodnych — po przeszlifowaniu powierzchni. Adesilex LC/RP nie powinien być stosowany do układania parkietu wrażliwego na wilgoć i drewna egzotycznego.

Dane techniczne:
Konsystencja: gęsta pasta
Kolor: beżowy i brązowy
Temperatura stosowania: od +10°C do +30°C
Czas schnięcia otwartego: ok. 30 minut
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach
Szlifowanie: po całkowitym wyschnięciu (co najmniej 10 dni)
Przechowywanie: 24 miesiące
Chronić przed mrozem

Zużycie:
0,8-1,0 kg/m2 - uzależnione od równości podłoża

Opakowania:
20 i 12 kg


do góry
Cleaner H

Cleaner H

Wilgotne ściereczki do czyszczenia rąk. 

Zakres zastosowania:
Usuwanie z rąk i powierzchni śladów świeżego kleju i szczeliwa. Szczególnie odpowiednie do usuwania śladów jednoskładnikowego kleju poliuretanowego (takiego jak Ultrabond P990 1K i Ultrabond Eco P992 1K) oraz dwuskładnikowego kleju epoksydowo-poliuretanowego (takiego jak Ultrabond P902 2K oraz Lignobond ). Cleaner H stanowi poręczny środek do mycia rąk w miejscach, w których woda jest niedostępna. Roztwór detergentu, którym nasączone są ściereczki, zawiera witaminę E i wyciąg z aloesu, chroni dłonie przed wysuszeniem i pozostawia przyjemny zapach. 

Dane techniczne:
Rozmiar: 20x30 cm
Kolor: biały
Przechowywanie: 24 miesiące w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze do +30°C

Opakowania:
Plastikowe tuby zawierające 80 ściereczek (20x30 cm)


do góry
Cleaner L

Cleaner L

Preparat czyszczący do parkietu gotowego. 

Zakres zastosowania:
Cleaner L jest przeznaczony do czyszczenia gotowych parkietów, które zostały zabrudzone podczas montażu klejem dwuskładnikowym, a w szczególności do usuwania zabrudzeń powstałych podczas klejenia parkietu gotowego przy użyciu jednoskładnikowego kleju poliuretanowego. Najlepszy efekt czyszczący można uzyskać w momencie kiedy klej jeszcze nie związał lub związał częściowo, czyli w ciągu 4 godzin od zabrudzenia, w temperaturze 23 °C i wilgotności względnej 50 %. 

Dane techniczne:
Konsystencja: płynna
Kolor: bezbarwny
Zapalność: tak
Temperatura stosowania: od 5 °C do 35 °C
Czas schnięcia: 24 godziny
Przechowywanie: 24 miesiące
Nakładanie: bawełnianą szmatką

Zużycie:
5-20 g/m2, średnio 10 g/m2 zróżnicowane w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowania:
1-litrowe kanistry (0,85 kg)
Zgrzewki po 12 kanistrów


do góry


PobierzFlash