Pod wykładziny

Prezentowane poniżej zestawienia ułatwią wybór środków najodpowiedniejszych dla Państwa potrzeb:

Przygotowanie podłoża

Kleje

 

Preparaty wzmacniające podłoże:

Primer EP
Prosfas
Eporip Turbo
Latex Plus

Grunty:

Primer G
Primer G Conduttivo

Eco Prim T

Zaprawy naprawcze:

Planipatch

Wylewki samopoziomujące:

Planolit 315
Novoplan 21
Ultraplan Quick Traffic

Kleje:

Mapecryl Eco
Ultrabond Eco 170
Ultrabond Eco 380
Ultrabond Eco 520
Ultrabond Eco Fix
Ultrabond Eco V4 SP

Ultrabond Eco V4 Conduttivo
Adesilex G19
Adesilex LP

Ultrabond Super Grip

Primer EP

Primer EP

Dwuskładnikowy preparat epoksydowy, zawierający rozpuszczalniki, do wzmacniania i uszczelniania podkładów i posadzek przemysłowych.

Zakres zastosowania:
Wzmacnia pylące i kruche podkłady cementowe, masy cementowe, podkłady anhydrytowe, podłogi ogrzewane i podłoża gipsowe. Służy do izolacji przeciwwilgociowej podkładów narażonych na wilgoć. Jest środkiem impregnującym i zapobiegającym pyleniu się podkładów w obiektach przemysłowych, garażach, na rampach itp. W przypadku, gdy po zastosowaniu środka Primer EP przewidziane jest wyrównanie (szpachlowanie) podkładu, warstwę naniesionego Primer EP należy posypać piaskiem kwarcowym w celu poprawienia przyczepności. Podkłady powinny być suche, czyste, pozbawione tłustych plam i pozbawione części luźno związanych. Przed zastosowaniem należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę.

Dane techniczne:
Czas schnięcia: 24 godziny w zależności od porowatości
Konsystencja: płynna
Kolor: bezbarwny
Zapalność: tak
Temperatura stosowania: od +10°C do +40°C
Czas przerabiania: 4-5 godzin
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 1:1
Przechowywanie: 24 miesiące
Nakładanie: wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku

Zużycie:
0,5-0,7 kg/m2
(15-20 g/mb - szczeliny o głębokości 10 mm).

Opakowania:
pojemniki 5+5 kg


do góry
Prosfas

Prosfas

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie silikatów, przeznaczony do wzmacniania podłoży cementowych.

Zakres zastosowania:
Do wzmacniania chłonnych podkładów cementowych o słabej strukturze oraz utwardzania niespójnych powierzchni, mających tendencje do rozwarstwiania. Podczas stosowania nie należy dopuszczać do tworzenia się kałuż. W przypadku ich powstania posypać suchym piaskiem kwarcowym. Prosfas powinien być stosowany na oczyszczonych, suchych i zabezpieczonych przed dostępem wilgoci podłożach, wewnątrz pomieszczeń. W przypadku wzmacniania podłoży przed montażem posadzek drewnianych do przyklejania parkietu powinny być stosowane kleje: Ultrabond P902 2K, Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K, Ultrabond Eco S955 1K lub Adesilex PA.

Dane techniczne:
Czas schnięcia: według chłonności podłoża
Konsystencja: płynna
Kolor: bezbarwny
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Przechowywanie: 24 miesiące
Chronić przed mrozem
Nakładanie: wałkiem, pędzlem lub poprzez spryskiwanie

Zużycie:
0,5-0,7 kg/m2

Opakowania:
pojemniki 25 kg


do góry
Eporip Turbo

Eporip Turbo

Bardzo szybko twardniejący, dwuskładnikowy klej na bazie żywicy poliestrowej do zespalania rys w podkładach i wykonywania drobnych napraw.

Zakres zastosowania:

 • Naprawa pęknięć w podłożach mineralnych;
 • Jako zaprawa do szybkiej naprawy małych ubytków - po dodaniu suchego piasku kwarcowego;
 • Jako szybki klej do betonu, ceramiki, metalu.

Dane techniczne:
Konsystencja: składnik A: płynna masa; składnik B: płynna masa
Kolor: składnik A: szary; składnik B: biały
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 500:8
Palność: tak
Zakres temperatur stosowania: od +5°C do +30°C
Czas wiązania: 20-30 minut
Maksymalny czas użytkowania: około 7 minut
Przechowywanie: 12 miesięcy
Nakładanie: pędzlem, pacą lub wlewanie

Zużycie:
zależne od nierówności podłoża oraz od stosowanej metody nakładania

Opakowania:
puszki metalowe 508g (Część A: 500g; część B: 8g)


do góry
Latex Plus

Latex Plus

Lateksowa domieszka zwiększająca odkształcalność, przeznaczona do mieszania z klejem Keraquick oraz zaprawą Nivorapid.

Zakres zastosowania:
Latex Plus jest domieszką przeznaczoną między innymi do mieszania z klejem Keraquick. Poprawia odkształcalność kleju w celu spełnienia wymagań klasy S2 (kleje wysokoodkształcalne) zgodnie z normą EN 12004. Dodanie Latex Plus pozwala na uzyskanie wysokoodkształcalnego, bardzo wydajnego, szybkowiążącego kleju, umożliwiającego montaż okładzin od góry (eliminując efekt osuwania), który nadaje się do montażu płytek ceramicznych, gresu, materiałów kamiennych, płyt izolacyjnych, płyt gipsowych itp., zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Szczególnie nadaje się do szybkiego montażu płytek ceramicznych i dużych płyt kamiennych (elewacje, balkony, tarasy itp.) w basenach pływackich i na podłożach odkształcalnych. Latex Plus powinien być stosowany jako płyn zarobowy, całkowicie zastępujący wodę.

Dane techniczne:
Czas zachowania właściwości roboczych: 30 minut
Czas schnięcia otwartego: 10-15 minut
Korygowalność: do 15 minut
Spoinowanie: po 2-3 godzinach
Obciążenie ruchem pieszym: po około 2-3 godzinach
Pełne obciążenie: po około 24 godzinach (3 dni dla niecek i basenów)
Odkształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004
Klasa S2 − wysokoodkształcalny
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10
Przechowywanie: 24 miesiące

Zużycie:
0,7-1,3 kg/m2

Opakowania:
kanistry 10 kg


do góry
Primer G

Primer G

Silnie skoncentrowany środek gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, do gruntowania chłonnych podłoży wewnątrz budynków, charakteryzujący się bardzo niską emisją lotnych substancji organicznych (VOC).

Zakres zastosowania:
Gruntowanie wszystkich odpornych na wilgoć i chłonnych podłoży, takich jak: podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne i podłoża gipsowe przed nanoszeniem produktów cementowych. W przypadku stosowania przed nakładaniem mas samopoziomujących, produkt powinno się rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1. Podłoża, na które jest aplikowany preparat Primer G powinny być suche, czyste, pozbawione wszelkich powłok typu farby, lakiery oraz oczyszczone z wszelkich luźno związanych fragmentów podłoża.

Dane techniczne:
Konsystencja: płynna
Kolor: błękitny
Temperatura stosowania: od +5C do +40C
Proporcja mieszanki: w zależności od rodzaju podłoża
Czas schnięcia: ok. 2 godziny, uzależniony od stopnia rozcieńczenia preparatu i chłonności podłoża
EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja
Przechowywanie: 24 miesiące, w temperaturze dodatniej.

Zużycie:
0,1 - 0,2 kg/m2, zależnie od zastosowania

Opakowania:
Pojemniki 25, 10, 5 i 1kg


do góry

Primer G Conduttivo

Niezawierający rozpuszczalników, prądoprzewodzący, syntetyczny preparat gruntujący na bazie żywic w dyspersji wodnej.

Zakres zastosowania:
Gruntowanie cementowych, anhydrytowych i gipsowych powierzchni przed zastosowaniem przewodzących klejów MAPEI, w celu wykonania przewodzących posadzek ceramicznych. Gruntowane podłoża powinny być czyste, chłonne i idealnie suche.

Dane techniczne:

Konsystencja: płyn
Kolor: grafitowy
Zakres temperatury nakładania: od +15°C do +40°C
Czas schnięcia: co najmniej 2 godziny
Opór elektryczny: 50 000 ohm
Nakładanie: pędzlem
Przechowywanie: 12 miesięcy
Chronić przed mrozem

Zużycie:
100-150 g/m2

Opakowania:
kanistry 10 kg

do góry
Eco Prim T

Eco Prim T

Akrylowa, bezrozpuszczalnikowa emulsja gruntująca, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), do podłoży chłonnych i niechłonnych.

Zakres zastosowania:
Gruntowanie wszystkich odpornych na wilgoć, chłonnych i niechłonnych podłoży, takich jak: podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, asfalt lany, lastryko, podłogi drewniane oraz płyty wiórowe, przed nanoszeniem produktów cementowych. Podłoża, na które jest aplikowany preparat Eco Prim T powinny być suche, czyste, pozbawione wszelkich powłok typu farby, lakiery oraz oczyszczone z wszelkich luźno związanych fragmentów podłoża.

Dane techniczne:
Konsystencja: płynna
Kolor: biały
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +5C do +40C
Czas schnięcia: uzależniony od chłonności podłoża
EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja
Przechowywanie: 24 miesiące, chronić przed mrozem
Nakładanie: wałkiem lub pędzlem

Zużycie:
0,1 - 0,2 kg/m2

Opakowania:
Pojemniki 20 i 5kg


do góry
Planipatch

Planipatch

Cementowa, bardzo szybkowiążąca, tiksotropowa zaprawa wyrównująca i wygładzająca o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych w warstwach o grubości od 0 do 10 mm.

Zakres zastosowania:
Wyrównywanie podłoży wewnątrz budynków pod warunkiem, że są czyste i nie poddawane ciągłemu działaniu wilgoci, jak na przykład:

 • płyty i ściany betonowe, mury, podkłady cementowe, itp.;
 • istniejące posadzki i ściany z okładzinami ceramicznymi, lastryko lub z kamienia naturalnego.

Zaprawa Planipatch jest szczególnie polecana, gdy wymagana jest bardzo gładka warstwa wykończeniowa. W celu zwiększenia przyczepności — do Planipatch można dodać Latex Plus.

Dane techniczne:
Konsystencja: drobnoziarnisty proszek
Kolor: szary
Czas przerabiania: około 10 minut
Czas wiązania: około 25 minut
Ruch pieszy: po 2 godzinach
Czas oczekiwania przed rozpoczęciem montażu okładzin: 4-6 godzin
Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
Proporcje mieszania: 25-27 części wody na 100 części Planipatch
EMICODE: EC1 Plus — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 12 miesięcy
Nakładanie: płaską pacą

Zużycie:
1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy

Opakowania:
worki 25 kg


do góry
Planolit 315

Planolit 315

Szybkowiążąca, cementowa masa samopoziomująca i wygładzająca do wykonywania warstw o grubości od 3 do 15mm.

Zakres zastosowania:

Poziomowanie nowych i istniejących podłoży wewnątrz budynków, w których mają być układane wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe, elastyczne lub tekstylne, również narażone na duże obciążenia. Poziomowanie istniejących podkładów, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych i kamienia naturalnego. Planolit 315 może być aplikowany ręcznie lub przy użyciu specjalnej pompy, max. do 15mm w jednej warstwie.

Dane techniczne:
Konsystencja: drobny proszek
Kolor: szary
Czas przerabiania: 15-20min
Początek wiązania: 60min
Ruch pieszy: 4h
Czas oczekiwania przed montażem okładziny: 24-72h, uzależniony od grubości warstwy i temperatury
Temperatura stosowania: od +5C do +35C
Proporcje mieszania: 25cz wody na 100cz wagowych Planolit 315
Ogrzewanie podłogowe: tak
Przechowywanie: 12 miesięcy
Nakładanie: płaską packą lub raklą

Zużycie:
1,5kg/m2 na 1mm warstwy

Opakowania:
worki 25kg


do góry
Novoplan 21

Novoplan 21 

Szybkotwardniejąca masa samopoziomująca, o bardzo krótkim czasie schnięcia, do stosowania w warstwach o grubości od 1 do 10 mm. 

Zakres zastosowania:
Wyrównywanie nowych i istniejących podłoży wewnątrz budynków w celu uzyskania równej i wytrzymałej mechanicznie posadzki, odpornej na obciążenia intensywnym ruchem. Podłoże przeznaczone do wyrównania masą Novoplan 21 powinno posiadać odpowiednią wytrzymałość, być suche, czyste, odkurzone, zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża i zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym. Novoplan 21 należy nanosić w warstwach od 1 do 10 mm przed montażem m.in.: okładzin ceramicznych, kamienia naturalnego, wykładzin gumowych, tekstylnych, PVC, linoleum, wykładzin korkowych, paneli drewnianych, drewnianych posadzek pływających itp. Może być stosowany na podkładach z ogrzewaniem podłogowym i na podkładach obciążanych krzesłami na kółkach.

Dane techniczne:
Czas zachowania właściwości roboczych: 20-30 minut
Grubość nakładanej warstwy: od 1 do 10 mm
Obciążenie ruchem pieszym: po około 3 godzinach
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: po 24 godzinach
Kolor: szary
Nakładanie: pacą, raklą lub pompą
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Zużycie:
1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Opakowania:
worki 23 kg  


do góry
Ultraplan Quick Traffic

Ultraplan Quick Traffic


do góry
Mapecryl Eco

Mapecryl Eco

Klej na bazie żywicy akrylowej w dyspersji wodnej o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), do wykładzin tekstylnych i elastycznych wykładzin z PVC.

Zakres zastosowania:
Montaż wewnątrz na chłonnych podłożach:

 • jednorodnych i niejednorodnych wykładzin PVC;
 • półelastycznych płytek z PVC, wykłądzin dywanowych na spodzie lateksowym, z juty syntetycznej lub polipropylenowej lub też włókninie polipropylenowej;
 • wykładzin włókninowych na spodzie normalnym, lateksowym lub ze spienionej gumy.

Dane techniczne:
Konsystencja: krem
Kolor: jasnobeżowy
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +15C do +35C
Czas oczekiwania: ok. 0-10min
Czas schnięcia otwartego: max 30min
Ruch pieszy: po ok. 2h
Pełne obciążenie: po ok. 24h
EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja
Przechowywanie: 24 miesiące, w temperaturze dodatniej
Nakładanie: pacą zębatą

Zużycie:
0,25 - 0,45 kg / m2

Opakowania:
Pojemniki 25, 16 i 5kg


do góry
Ultrabond Eco 170

Ultrabond Eco 170

Klej w dyspersji wodnej o szybkim wiązaniu i wysokiej przyczepności początkowej oraz bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, przeznaczony do montażu tekstylnych pokryć podłogowych.

Zakres zastosowania:
Montaż wewnątrz budynków wykładzin o każdym rodzaju spodu na wszystkich podłożach chłonnych, stabilnych pod względem wilgoci, stosowanych w budownictwie.

Dane techniczne:
Konsystencja: kremowa pasta
Kolor: jasnobeżowy
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +15°C do +35°C
Czas oczekiwania: od 0 do 20 minut
Czas schnięcia otwartego: 30-40 minut
Ruch pieszy: po około 3 godzinach
EMICODE: EC1 Plus — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 12 miesięcy
Chronić przed mrozem
Nakładanie: pacą zębatą

Zużycie:
0,25-0,40 kg/m2

Opakowania:
pojemniki 16 kg


do góry
Ultrabond Eco 380

Ultrabond Eco 380

Klej dyspersyjny do wykładzin podłogowych z winylu, o szybkim wiązaniu i wysokiej przyczepności początkowej, bardzo długim czasie schnięcia otwartego oraz bardzo niskiej emisji lotnych substancji organicznych.

Zakres zastosowania:
Wysokiej klasy klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjności, do klejenia wewnątrz budynków:

 • winylowych jednorodnych i niejednorodnych okładzin w arkuszach lub płytkach, na podłogach lub ścianach;
 • półelastycznych płytek winylowych;
 • wszystkich typów wykładzin na podkładzie lateksowym, PVC i pianki poliuretanowej.

Dane techniczne:
Konsystencja: krem
Kolor: jasnobeżowy
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +15C do +35C
Czas oczekiwania: ok. 10-20min
Czas schnięcia otwartego: 70min
Ruch pieszy: po 3-4h
Pełne obciążenie: po 48h
EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja
Przechowywanie: 12 miesięcy, chronić przed mrozem
Nakładanie: pacą zębatą

Zużycie:
0,25 - 0,35 kg / m2

Opakowania:
Pojemniki 16kg


do góry
Ultrabond Eco 520

Ultrabond Eco 520

Specjalistyczny klej do montażu pokryć podłogowych z linoleum o szybkim wiązaniu i wysokiej przyczepności początkowej oraz bardzo niskiej emisji lotnych substancji organicznych.

Zakres zastosowania:
Ultrabond Eco 520 jest przeznaczony do klejenia wewnątrz pomieszczeń pokryć podłogowych z linoleum ze spodnią stroną z naturalnej lub syntetycznej juty.

Dane techniczne:
Konsystencja: kremowa pasta
Kolor: jasnobeżowy
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +15°C do +35°C
Czas oczekiwania: ok. 0-20 minut
Czas schnięcia otwartego: 30-40 minut
Ruch pieszy: po ok. 3 godzinach
Pełne obciążenie: po co najmniej 24 godzinach
EMICODE: EC1 Plus — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 24 miesiące
Chronić przed mrozem
Nakładanie: pacą zębatą

Zużycie:
0,25-0,40 kg/m2

Opakowania:
pojemniki 16 kg


do góry
Ultrabond Eco Fix

Ultrabond Eco Fix

Klej w dyspersji wodnej o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), zachowujący permanentne właściwości klejące do wykładzin, płytek tekstylnych i PVC.

Zakres zastosowania: 
Okresowe mocowanie wykładzin tekstylnych oraz wykładzin elastycznych z płytek podłogowych przeznaczonych do montażu na sucho.
Ultrabond Eco Fix jest stosowany do montażu­ wykładzin poprzez:

 • układanie na sucho płytek dywanowych z dowolnym typem spodu;
 • montaż na sucho płytek PVC na spodzie z pianki lateksowej;
 • przyklejanie dywanów.

Dane techniczne:
Konsystencja: kremowa pasta
Kolor: jasnobeżowy
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +15°C do +35°C
Czas oczekiwania: od 30 minut do 12 godzin
Ruch pieszy: od razu po ułożeniu
Pełne obciążenie: od razu po ułożeniu
EMICODE: EC1 — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 24 miesiące w temperaturze dodatniej
Nakładanie: wałkiem lub pacą zębatą.

Zużycie:
0,10-0,20 kg/m2

Opakowania:
Pojemniki 10 i 5 kg


do góry
Ultrabond Eco V4 SP

Ultrabond Eco V4 SP

Uniwersalny klej dyspersyjny do wykładzin elastycznych (do 4 mm grubości) o przedłużonym czasie schnięcia otwartego i niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC).

Zakres zastosowania:
Wysokiej klasy klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC) do klejenia:

 • homogenicznych i heterogenicznych wykładzin z PVC;
 • wykładzin gumowych o oszlifowanym spodzie do 2,5 mm grubości;
  wykładzin korkowych na spodzie PVC, wszystkich wykładzin tekstylnych na piance PVC i poliuretanowej, jucie naturalnej i spodzie Action-Back ® ;
  wykładzin dywanowych igłowych, wykładzin PVC na spodzie filcowym;
 • wykładzin podłogowych kokosowych i na spodzie lateksowym;
 • wykładzin podłogowych z linoleum na spodzie syntetycznym oraz korkowych na spodzie PVC, na chłonnych podłożach wewnątrz budynków.

Dane techniczne:
Konsystencja: kremowa pasta
Kolor: jasnobeżowy
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +15°C do +35°C
Czas oczekiwania: ok. 10-20 minut (30-40 minut na niechłonnym podłożu)
Czas schnięcia otwartego: ok. 60 minut
Ruch pieszy: po ok. 3-5 godzinach
Pełne obciążenie: po ok. 48-72 godzinach
EMICODE: EC 1 Plus — bardzo niska emisja
Przechowywanie: 24 miesiące. Chronić przed mrozem
Nakładanie: pacą zębatą

Zużycie:
0,25-0,4 kg/m2

Opakowania:
pojemniki 16 i 8 kg


do góry
Ultrabond Eco V4 Conduttivo

Ultrabond Eco V4 Conduttivo

Przewodzący klej dyspersyjny w kolorze jasnym o niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC) do przyklejania wykładzin PVC w rolkach i w postaci płytek.

Zakres zastosowania:
Wysokiej klasy niskoemisyjny, przewodzący klej dyspersyjny do przyklejania wykładzin PVC przewodzących i antystatycznych do podłoży zagruntowanych przy użyciu Primer G Conduttivo. Nadaje się również do klejenia przewodzących wykładzin gumowych zgodnie w wymaganiami producenta.

Dane techniczne:
Konsystencja: kremowa pasta
Kolor: jasnoszary
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +15°C do +35°C
Czas oczekiwania: od 0 do 10 minut
Czas schnięcia otwartego: 15 minut
Ruch pieszy: po ok. 2-4 godzinach
Pełne obciążenie: po ok. 24-48 godzinach
Rezystancja elektryczna: 100,000 ohm
EMICODE: EC1 - bardzo niska emisja
Przechowywanie: 24 miesiące
Chronić przed mrozem
Nakładanie: pacą zębatą

Zużycie:
0,3-0,4 kg/m2

Opakowania:
pojemniki 16 kg


do góry
Adesilex G19

Adesilex G19

Dwuskładnikowy, odporny na wodę klej poliuretanowy do klejenia wykładzin z PVC i sportowych na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Zakres zastosowania:
Wysokiej jakości, niezawierający rozpuszczalników, dwuskładnikowy klej poliuretanowy do odpornego na wodę klejenia wykładzin z PVC, gumy i linoleum na powierzchniach chłonnych i nienasiąkliwych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie nadaje się do klejenia wykładzin na powierzchniach, które będą mocno obciążone oraz do przyklejania wykładzin gumowych i sportowych.

Dane techniczne:
Konsystencja: składnik A: gęsta pasta, składnik B: płynna
Kolor: składnik A: beżowy, czerwony, zielony lub czarny; składnik B: jasnożółty
Zapalność: nie
Proporcje mieszania: składnik A: składnik B = 94:6
Czas przerabiania: 50-60 minut
Temperatura stosowania: od +10°C do +30°C
Czas schnięcia otwartego: 1 godzina
Czas wiązania: 9 godzin
Ruch pieszy: po 12–24 godzinach
Pełne obciążenie: po 3 dniach przy temperaturze +23°C
Przechowywanie: 24 miesiące
Nakładanie: pacą zębatą

Zużycie:
0,4-1,0 kg/m2

Opakowania:
pojemniki 10, 5 i 2 kg


do góry
Adesilex LP

Adesilex LP

Wysokiej klasy polichloroprenowy klej kontaktowy w dyspersji rozpuszczalnika do dwustronnnego nanoszenia.

Zakres zastosowania:
Wysokiej klasy klej na bazie kauczuku syntetycznego do klejenia wszystkich wykładzin wymagających natychmiastowego, odpornego na ślizganie połączenia oraz do klejenia okładzin ściennych i podłogowych z gumy i z PVC, w miejscach, gdzie wymagane jest natychmiastowe wiązanie listew przypodłogowych, cokołów i kształtowników z PVC i gumy, okładzin ściennych i podłogowych z linoleum na spodzie z juty syntetycznej oraz płyt korkowych, jeśli wymagane jest natychmiastowe wiązanie.

Dane techniczne:
Konsystencja: lepkopłynna
Kolor: beżowy
Zapalność: tak
Temperatura stosowania: od +10°C do +35°C
Czas oczekiwania: ok. 10-20 minut
Czas schnięcia otwartego: 5 godzin
Ruch pieszy: natychmiast
Pełne obciążenie: natychmiast
Przechowywanie: 12 miesięcy
Nakładanie: pacą gładką lub zębatą

Zużycie:
0,20-0,35 kg/m2

Opakowania:
pojemniki 10, 5 i 1 kg


do góry
Ultrabond Super Grip

Ultrabond Super Grip

Biały klej akrylowy w wodnej dyspersji do ogólnego stosowania, o wysokiej początkowej sile klejenia.

Zakres zastosowania:
Do przyklejania:

 • profili i listew przypodłogowych na drewnie, metalu, gumie i PVC;
 • profili i paneli dekoracyjnych na polistyrenie, gipsie, drewnie i piance poliuretanowej;
 • drewna, płyt paździerzowych, okładzin tynkowych, PVC oraz materiałów wykładzinowych z korka.

Dane techniczne:
Konsystencja: krem
Kolor: biały
Zapalność: nie
Temperatura stosowania: od +10C do +35C
Czas schnięcia otwartego: 10-15min
Pełne utwardzenie: 24-48h
EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja
Przechowywanie: 24 miesiące, chronić przed mrozem
Nakładanie: przez wyciskanie z tuby

Zużycie:
kartusz (tuba) 310ml na około 15mb linii

Opakowania:
Kartusze (tuby) 310ml


do góry


PobierzFlash